Planarbeid

Kontakt:

Martin Hanssen


Vi tilbyr utarbeidelse av

  • Forvaltningsplaner
  • Skjøtselsplaner
  • Tiltaksplaner 
  • Overvåkingsprogram

...knyttet til verneområder, friluftsliv, vannforvaltning, vilt, bekjempelse av fremmede arter, med mer.

Vi har fokus på å levere sluttprodukter i ønsket format, samt en grundig, lettfattelig og oversiktlig rapport som inkluderer beskrivende kart og bilder.