Prosjektledelse og planarbeid

Kontakt:

Kari Anne Solberg

kari.anne.solberg@midnat.no

Vi tilbyr prosjektledelse innfor bl.a. disse fagområdene:

  • Vannmiljø
  • Fremmede arter
  • Strandrydding
  • Friluftsliv

Vi kan bidra med alt fra opprettelse av prosjekter, via søknadsarbeid, planlegging og koordinering, til utførelse i felt og sluttrapport.

Vi tilbyr også utarbeidelse av planer i forbindelse med slike prosjekt, eller som egne oppdrag. Type planer kan være:

  • Forvaltningsplaner
  • Skjøtselsplaner
  • Tiltaksplaner
  • Overvåkingsprogram