Om Midtnorsk Naturundersøkelse

Vi er      

  • Et nyopprettet aksjeselskap med adresse i Heim kommune sørvest i Trøndelag 

Vi har

  • Bred naturfaglig kompetanse innen mange fagfelt og mye felterfaring
  • Et  ønske om at beslutninger som berører naturen skal tas på et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag


 Vi skal

  • Bidra til økt kunnskap om natur og miljø i Midt-Norge gjennom naturvitenskapelige undersøkelser og utredninger, og slik bidra til bedre beslutninger i saker som berører naturen. 
  • Foreslå, og utføre, tiltak for å bedre naturtilstanden der den er forringet. 

  • Bli en anerkjent bedrift innenfor naturfaglig rådgivning og vokse i form av kompetanse, årsverk, naturfaglig bredde og type prosjekt