Rapporter

Her er en liste over rapporter og notater fra ulike oppdrag gjennomført av MidNat. Dokumentene kan lastes ned ved å klikke på tittelen.

2-2024 Strandrydding med Blå Kors i Gaulosen naturreservat og langs Gaula, 2023
1-2024 Fisk- og bunndyrsundersøkelser på Innherred, høsten 2023

3-2023 Utbedring av sandsvalelokaliteter i Snilldal grustak, Orkland kommune 2023
2-2023 Elvemuslingundersøkelser i tre vassdrag på Hitra samt Lyngstadelva i Hustadvika kommune, 2023
1-2023 Foreløpige resultater: Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Skjenaldelva 2022

10-2022 Bekjempelse av hagelupin og rynkerose på to elveører med elvesandjeger-bestander, i Melhus kommune, 2022
9-2022 Kartlegging av styva alm -Aure kommune 2022
8-2022 Kartlegging av styva alm -Bøverdalen i Surnadal kommune
7-2022 Dokumentasjon og vurdering av dødelighet av elvemusling ved tre vassdrag på Hitra, 2022
6-2022 Tiltaksrettet kartlegging av sandsvale i Aure og deler av Orkland kommuner 2022
5-2022 Tiltaksrettet kartlegging av sandsvale i Gjesdal kommune 2022
4-2022 Bekjempelse av rynkerose og kartlegging av fremmede karplanter, Stavsøra og Kuøra i Melhus kommune 2022
3-2022 Hubroundersøkelser i Aure kommune 2021-2022
2-2022 Bekjempelse og kartlegging av lupiner langs Gaula i 2021
1-2022 Kartlegging av sjøørretbekker og vurdering av mulige tiltak, Aure 2021