Rapporter

Her er en liste over rapporter og notater fra ulike oppdrag gjennomført av MidNat. Dokumentene kan lastes ned ved å klikke på tittelen.

3-2023 Utbedring av sandsvalelokaliteter i Snilldal grustak, Orkland kommune 2023

2-2023 Elvemuslingundersøkelser i tre vassdrag på Hitra samt Lyngstadelva i Hustadvika kommune, 2023

1-2023 Foreløpige resultater: Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Skjenaldelva 2022

10-2022 Bekjempelse av hagelupin og rynkerose på to elveører med elvesandjeger-bestander, i Melhus

                kommune, 2022

9-2022 Kartlegging av styva alm -Aure kommune 2022

8-2022 Kartlegging av styva alm -Bøverdalen i Surnadal kommune

7-2022 Dokumentasjon og vurdering av dødelighet av elvemusling ved tre vassdrag på Hitra, 2022

6-2022 Tiltaksrettet kartlegging av sandsvale i Aure og deler av Orkland kommuner 2022

5-2022 Tiltaksrettet kartlegging av sandsvale i Gjesdal kommune 2022

4-2022 Bekjempelse av rynkerose og kartlegging av fremmede karplanter, Stavsøra og Kuøra i Melhus
kommune 2022

2-2022 Bekjempelse og kartlegging av lupiner langs Gaula i 2021

1-2022 Kartlegging av sjøørretbekker og vurdering av mulige tiltak, Aure 2021

2-2021 Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen

1-2021 Oppfølging av tiltaksplan for elvemusling for Søndre Fosen Vannområde 2020

4-2020 Kartlegging og bekjempelse av hagelupin langs Gaula, i Melhus og Midtre Gauldal kommuner

3-2020 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Mjovassbekken, Orkland kommune 2020

1-2020 Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen