Rapporter

2-2021 Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen

1-2021 Oppfølging av tiltaksplan for elvemusling for Søndre Fosen Vannområde 2020

4-2020 Kartlegging og bekjempelse av hagelupin langs Gaula, i Melhus og Midtre Gauldal kommuner

3-2020 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Mjovassbekken, Orkland kommune 2020

1-2020 Feltarbeid ved Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra på oppdrag fra Universitetet i Bergen