Infotavle og plakat på felles stativ
Infotavle og plakat på felles stativ

Informasjonstiltak

Kunnskap er viktig. Ved å spre kunnskap om naturen i et område vil oftest de besøkende vise større forståelse for eventuelle føringer som legges for området. Ved god og riktig bruk av infotavler, plakater, brosjyrer og lignende informasjonsmateriell kan man nå ut til folk på en god måte og informere om hva som vokser og bor i et område, eller fortelle om viktige naturverdier som bør hensyntas. 

MidNat kan bidra med å utarbeide og produsere både fysisk og digitalt informasjonsmateriell og instrukser spesialtilpasset ulike bruksformål innenfor temaer som artsbeskrivelser, naturvern, miljø og lignende. Vi kan i mange tilfeller tilby hele prosessen fra ideutvikling til layout, produksjon og montering av ferdig produkt. Dette gjøres selvfølgelig i tett samarbeid med oppdragsgiver.


Kontaktpersoner

Kari Anne Solberg
kari.anne.solberg@midnat.no 

Noen eksempler:

Informasjonstavler

Aluminiumstrykk for montering på vegg eller stativ

Plakater

Håndtegnede instrukser/plakater
Illustrasjoner: Synøve Daaland


Brosjyrer

3-foldede brosjyrer for utdeling