Kontakt

Epost:       Post@midnat.no

Adresse:   Midtnorsk naturundersøkelse, Hellandsjøveien 635 A, 7200 Kyrksæterøra

Org.nr.:      924 404 388


Kari Anne Solberg

Daglig leder & Rådgiver

Tlf:           47 24 72 84

e-post:    kari.anne.solberg@midnat.no

Martin Hanssen

Rådgiver

Tlf:           92 01 07 54            

E-post:    martin.hanssen@midnat.no

Jørulf Vullum

Rådgiver

Tlf:          97 51 02 25

E-post:    jorulf.vullum@midnat.no


Kompetanse:

 • M. Sc. Miljø og naturressurser (NMBU) - Limnologi og vannressurser

 • Geografiske informasjonssystemer

 • Fuglekjennskap

 • Basiskurs naturoppsyn

 • Kurs spredt avløp

Har fra arbeid i vannområder og kommuner, bred erfaring innen naturforvaltning, og da spesielt med arbeid knyttet til vannforskriften. Herunder prosjektledelse, konsekvensvurderinger, planarbeid og feltarbeid (fremmede arter, elvemusling, fisk, bunndyr, vannkjemi). 

Kari Anne trives best ute i naturen også på fritiden - gjerne med padleåre, hagle eller fiskestang i hånd.


Kompetanse:

 • M. Sc. Naturforvaltning (NTNU)

 • Basiskurs naturoppsyn

 • Kurs spredt avløp

Har flere år bak seg som naturforvalter i flere kommuner og har vært innom et bredt spekter av fagområder og arbeidsmetoder - alt fra spredt avløp til sjøørret og konsekvensvurderinger, saksbehandling, feltarbeid m.m.

Martin har stadig et spennende byggeprosjekt, eller to, å sysle med på fritiden, og trives spesielt godt i klatreveggen.  


Kompetanse:

 • Fuglekjennskap

 • Fangstopplæring

 • Integrert plantevern

Har erfaring med kartlegging av elvemusling, fugleregisteringer, konsekvensvurderinger, skadedyrfangst, hogst og annen skjøtsel gjennom flere år i enkeltmannsforetak og NOF. Mange år som energimontør har også bidratt til kunnskap og erfaringer med konflikter mellom fugl og kraftlinjer. 

Jørulf er ellers en ivrig naturfotograf og friluftsentusiast som gjerne er å finne på tur i skog og fjell, når han ikke er på feltarbeid for MidNat.