Hjelp til med å bekjempe uønskede fremmede planter

Planter som står på fremmedartslista har blitt innført til Norge og plantet ut. Senere har de forvillet seg ut i naturen fra hager, veier og jernbane. Flere av disse artene er nå blitt en trussel for flere av våre ville planter og dyr. Flere aktører jobber nå sammen for å begrense spredning av disse plantene og for å fjerne mest mulig.
– Dette kan også DU bidra med.

Opprøskede planter tørker fort ut og dør av sol og varme

Ønsker du å fjerne lupiner kan du lese hvordan i dette dokumentet: Bekjempelse av lupin

Ønsker du å fjerne kjempespringfrø kan du lese hvordan i dette dokumentet: Bekjempelse av kjempespringfrø

Ønsker du å fjerne andre planter? Søk de opp i Plantevernleksikonet.

Bidra gjerne med kartlegging av fremmede planter du kommer over ved å legge de inn i Artsobservasjoner.

Usikker på hvilken plante du har funnet? Da kan Artsorakelet ofte hjelpe deg på veien. Den finnes også som app: last ned her.

Det du legger inn i Artsobservasjoner vil bli tilgjengelig for alle i Artsdatabankens Artskart. Denne kan du bruke for å se hvor ulike arter er kartlagt, og den brukes også av offentlig og private aktører i planlegging av tiltak.

I Trøndelag har Statsforvalteren prioritert fem vassdrag for bekjempelse av fremmede planter: Orkla, Gaula, Stjørdalselva, Verdalselva og Øyvatnet på Høylandet. Les mer om dette her.

Langs Gaula er hovedfokuset på lupiner og kjempespringfrø, og vi i MidNat er i gang med kartlegging og bekjempelse flere steder langs elva. Dette kan du lese mer om på vår prosjektside: Truede og fremmede arter langs Gaula.

Plakater til fri benyttelse
Skriv ut og heng opp disse metodeplakatene i ditt eget nærområde!


Lupin:


Kjempespringfrø: