Artskartlegging

Vi gjennomfører kartlegging av arter i områder hvor dette er mangelfullt. Vi kan tilby kartlegging av blant annet:

  • Elvemusling
  • Fremmede planter
  • Fugl
  • Vilt
  • Gytefisktellinger

Dette kan være som enkeltstående prosjekt, eller i sammenheng med vannforvaltning, planarbeid eller konsekvensvurderinger.

Vi leverer sluttprodukter i ønsket format, samt en grundig, lettfattelig og oversiktlig rapport som inkluderer beskrivende kart og bilder.