Artskartlegging

Vi gjennomfører kartlegging av arter i områder hvor dette er mangelfullt. Vi kan tilby kartlegging av blant annet:

  • Elvemusling
  • Fisk
  • Vilt
  • Fugl
  • Truede arter
  • Fremmede arter

Vi tilbyr også overvåkning av arter, samt utvikling av overvåkningsprogrammer. 

Dette kan være som enkeltstående prosjekter, eller i sammenheng med vannforvaltning, planarbeid eller konsekvensvurderinger.

Elvemusling
Fisk
Truede arter
Fremmede arter