Ansatte

Kari Anne Solberg

Kompetanse:

 • M. Sc. Miljø og naturressurser (NMBU) - Limnologi og vannressurser

 • Geografiske informasjonssystemer

 • Eksamen Fuglekjennskap

 • Årsstudium naturoppsyn

 • Integrert plantevern

 • Kurs spredt avløp

Har erfaring fra arbeid i vannområder og kommuner, bred erfaring innen naturforvaltning, og da spesielt med arbeid knyttet til vannforskriften. Herunder prosjektledelse, konsekvensvurderinger, planarbeid og feltarbeid (fremmede arter, elvemusling, fisk, bunndyr, vannkjemi).

Kari Anne trives best ute i naturen også på fritiden - gjerne med padleåre, hagle eller fiskestang i hånd. 

Martin Hanssen

Kompetanse:

 • M. Sc. Naturforvaltning (NTNU)

 • Årsstudium naturoppsyn

 • Integrert plantevern

Har mer enn 10 år bak seg i offentlig forvaltning innen natur, miljø og friluftsliv. Har god kompetanse innen naturfaglige vurderinger, GIS og akvatisk utredningsarbeid i felt.

Martin har stadig et spennende byggeprosjekt, eller to, å sysle med på fritiden, og trives spesielt godt i klatreveggen. 

Jørulf Vullum

Kompetanse:

 • Eksamen Fuglekjennskap

 • Fangstopplæring

 • Integrert plantevern

Har erfaring med kartlegging av blant annet elvemusling og fugl, fugleregisteringer, konsekvensvurderinger, el-fiske, hogst og annen skjøtsel gjennom flere år i enkeltmannsforetak og BirdLife. Mange år som energimontør har også bidratt til kunnskap og erfaringer med konflikter mellom fugl og kraftlinjer.

Jørulf er ellers en ivrig naturfotograf og friluftsentusiast som gjerne er å finne på tur i skog og fjell, når han ikke er på feltarbeid for MidNat.