Ansatte

Kari Anne Solberg

Kompetanse:

 • M. Sc. Miljø og naturressurser (NMBU) - Limnologi og vannressurser

 • Geografiske informasjonssystemer

 • Eksamen Fuglekjennskap

 • Årsstudium naturoppsyn

 • Integrert plantevern

 • Kurs spredt avløp

Har fra arbeid i vannområder og kommuner, bred erfaring innen naturforvaltning, og da spesielt med arbeid knyttet til vannforskriften. Herunder prosjektledelse, konsekvensvurderinger, planarbeid og feltarbeid (fremmede arter, elvemusling, fisk, bunndyr, vannkjemi).

Kari Anne trives best ute i naturen også på fritiden - gjerne med padleåre, hagle eller fiskestang i hånd. 

Martin Hanssen

Kompetanse:

 • M. Sc. Naturforvaltning (NTNU)

 • Årsstudium naturoppsyn

 • Integrert plantevern

 • Kurs spredt avløp

Har flere år bak seg som naturforvalter i flere kommuner og har vært innom et bredt spekter av fagområder og arbeidsmetoder - alt fra spredt avløp til sjøørret og konsekvensvurderinger, saksbehandling, feltarbeid m.m.

Martin har stadig et spennende byggeprosjekt, eller to, å sysle med på fritiden, og trives spesielt godt i klatreveggen. 

Jørulf Vullum

Kompetanse:

 • Eksamen Fuglekjennskap

 • Fangstopplæring

 • Integrert plantevern

Har erfaring med kartlegging av blant annet elvemusling og fugl, fugleregisteringer, konsekvensvurderinger, skadedyrfangst, el-fiske, hogst og annen skjøtsel gjennom flere år i enkeltmannsforetak og BirLife. Mange år som energimontør har også bidratt til kunnskap og erfaringer med konflikter mellom fugl og kraftlinjer.

Jørulf er ellers en ivrig naturfotograf og friluftsentusiast som gjerne er å finne på tur i skog og fjell, når han ikke er på feltarbeid for MidNat.