Utsetting av elvemusling på Hitra

MidNat gjennomførte på oppdrag fra Universitetet i Bergen uttak av elvemusling fra tre vassdrag på Hitra sommeren 2020 (les om den saken her) Elvemusling-populasjonene i de aktuelle vassdragene har utfordringer med rekrutteringen og et utvalg av muslinger ble derfor midlertidig overført til kultiveringsanlegget for elvemusling på Austevoll utenfor Bergen. I løpet av ettersommeren 2020 ble larvene sluppet i kultiveringsanlegget og etter karanteneperioden på ett år var de voksene muslingene klare til å bli satt ut i vassdragene de ble hentet fra. Prosjektet er en del av oppfølgingen av Handlingsplan for elvemusling 2019-2028.


                                   Last ned notatet fra prosjektet på linken under