Strandrydding

Eierløst avfall som havner i strandsonen er et økende problem over hele verden, også her i Norge. Det er ikke bare skjemmende at avfallet ligger og slenger, det utgjør også en fare for natur, dyreliv og miljø. Heldigvis er det nå stadig flere som ser verdien av at slikt søppel ryddes og fjernes.

Strandrydding er en stor og omfattende oppgave. Det er en klar fordel om flere interesserte i en region går sammen og samarbeider med gjennomføringen av slike prosjekter. Med midler fra Handelens Miljøfond samarbeider vi med Blå Kors steg for steg, og skal høsten 2023 rydde strender langs utløpet av Gaulosen sør for Trondheim.


Kontaktpersoner:

Kari Anne Solberg
kari.anne.solberg@midnat.no

Jørulf Vullum
jorulf.vullum@midnat.no