Strandrydding

Eierløst avfall som havner i strandsonen er et økende problem over hele verden, også her i Norge. Det er ikke bare skjemmende at avfallet ligger og slenger, det utgjør også en fare for natur, dyreliv og miljø

Stadig flere ser nå verdien av at slikt søppel ryddes og fjernes.Sammen med andre interesserte organisasjoner, grupper og foreninger søker vi å organisere aksjoner for å fjerne slikt eierløst avfall i vår region.

For å skaffe midler og arbeidskraft til å gjennomføre slike opprydningsaksjoner er det en stor fordel at alle interesserte i en region samarbeider om gjennomføringen av disse prosjektene.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer og grupper som ønsker å bidra på dette området. Det kan være at du vet om et område som bør ryddes, eller at du og din gruppe ønsker å bidra til å få både et renere miljø, og noen kroner til klubbkassa.

Kontaktinformasjon til oss i MidNat.