Strandrydding

Kontaktpersoner:

Kari Anne Solberg
kari.anne.solberg@midnat.no

Jørulf Vullum
jorulf.vullum@midnat.no


Eierløst avfall som havner i strandsonen er et økende problem over hele verden, også her i Norge. Det er ikke bare skjemmende at avfallet ligger og slenger, det utgjør også en fare for natur, dyreliv og miljø. Heldigvis er det nå stadig flere som ser verdien av at slikt søppel ryddes og fjernes.

Strandrydding er en stor og omfattende oppgave. Det er en klar fordel om flere interesserte i en region går sammen og samarbeider med gjennomføringen av slike prosjekter. Med midler fra Handelens Miljøfond, og i samarbeid med Blå Kors steg for steg rydda vi høsten 2023 strender langs Gaula og Gaulosen sør for Trondheim. Til sammen fikk vi rydda bort mer enn fire tonn eierløst avfall i og ved sårbare verneområder.


Klikk på bildet for å laste ned rapporten fra dette prosjektet.