Fjerning av rynkeroser

Rynkeroser er en av mange innførte arter i Norge. Denne asiatiske planta har blitt populær som hageplante på grunn av sine fine blomster og tette kratt som gjør den egnet som hekk eller leplanting. 

Rynkerosa trives godt nesten overalt, også i veldig skrinn jord, og tar raskt over for stedegen vegetasjon. Når arten i tillegg er veldig voksevillig og lett sprer seg ved frøsetting, så kan den være et stort problem når den forstyrrer, forandrer og fortrenger andre arters leveområde.

Sammen med Melhus kommune rydda vi bort en del rynkeroser ved Gaulosen. Noe ble slått for å svekke gjenveksten til neste år, og noe ble tatt opp med rota. Biomassen ble deretter kjørt gjennom fliskutter og levert til forbrenning for å forhindre frøspredning og at kvister skal kunne slå rot.