Rydding av marint avfall 

Foto: MidNat
Foto: MidNat

Vi i Midtnorsk Naturundersøkelse vil gjerne bidra til å ta vare på en frisk og ren natur.  Vi ønsker derfor nå å gjennomføre flere ryddeaksjoner i strandsonen. 

Naturlige strømmer og vinder gjør at ekstra mye eierløst avfall driver på land i strendene i våre områder. Tar man en tur i fjæresteinene ser man raskt at det her finnes mange steder med et stort behov for å fjerne eierløst marint avfall som har drevet i land med vær og vind.

I vår egen region er det først og fremst strender, øyer og holmer i og ved Hemnfjorden og Trondheimsleia det er mest nærliggende å begynne med. Vi er ikke kjent med at det har vært gjennomført noen større ryddeprosjekter her, så vi arbeider derfor for tiden aktivt med å få finansiert og gjennomført flere store ryddeprosjekter nettopp i dette området

Ønsker også du å bidra i kampen mot marin forsøpling, så ta gjerne kontakt med oss på epost: post@MidNat.no

Send også gjerne en epost hvis du vet et sted som gjerne skulle hatt besøk fra et ryddeteam.


-MidNat-teamet