Konsekvensvurderinger

Vil tilbyr grundige og oversiktlige konsekvensvurderinger innenfor temaene natur og friluftsliv, i saker hvor disse berøres. Der det er nødvendig innhenter vi ny kunnskap og kartlegginger av relevante tema. Der vi evt. mangler den nødvendige kompetansen vil dette leies inn.

Vi har fokus på å levere sluttprodukter i ønsket format, samt en grundig, lettfattelig og oversiktlig rapport som inkluderer beskrivende kart og bilder.