Overvåkning av kongeørn

Kongeørna er Norges nest største fugleart. Den holder til i litt bortgjemte skogsområder over store deler av landet, men er noe sjeldnere i sørøst. Kongeørna etablerer faste territorier og holder seg stort sett der gjennom hekketida. Den gjør egentlig lite ut av seg, og dermed kan de ofte være vanskelige å legge merke til. Den norske bestanden er ansett å være livskraftig og stabil.

Stortinget har bestemt at Norge skal ha mellom 850 og 1200 hekkende kongeørnpar. For å følge med bestandsutviklinga er det satt i gang et landsomfattende overvåkningsprogram for denne arten.

I samarbeid med Rovdata og BirdLife overvåker vi flere kongeørnrevirer for å fastslå hvilke territorier som er i bruk og hvordan årets hekkesesong utarter seg. Dette som en del av en større kunnskapsinnsamling for å fastslå størrelse og utvikling på vår nasjonale bestand av kongeørn.

Mer informasjon om dette prosjektet finnes på Rovdata.no

For å få til dette blir det mange turer i skog og mark for å følge med på kongeørnas hekkeplasser. Kongeørna er veldig sky og sårbar for forstyrrelser nær reirområdet i hekketida. Derfor er det viktig at vi ikke forstyrrer unødvendig. Med kraftig teleskop kan vi gjøre de nødvendige observasjoner og registreringer av reiraktivitet på mer enn en kilometers avstand uten at fuglene blir forstyrret.